e o e greške i omaške se izuzimaju

E. & O.E. GREŠKE I OMAŠKE SE IZUZIMAJU

Milanka Mamula
Podelite:
Četvrti roman spisateljice Milanke Mamule, računajući i eksperimentalnu SMS biografiju koja odstupa od klasične forme romana, još jedan je dokaz o literarnom daru i originalnom i moćnom muški-poslovnom duhu prožetom visprenom ženskom veštinom i intelektom da vladajući životnim pravilima okuša dominaciju i pisane reči. U dvadeset i tri poglavlja, koja naslovljava jezgrovitim poetskim maltene haiku modelima, postižući mekoću spušta u često surovu realnost devedesetih godina 20. veka, i ispoljavajući i lirske elemente koji prožimaju bitisanje ma kako ono banalno i prozaično bilo, nastupila je kao hroničar vremena koje je samo delimično iza nas.
Pošalji