džet leg

DŽET-LEG

Višnja Begović

NOĆ VEŠTICA

Oktobar me je nagradio karnevalom bundeva u ulici Marlboro. Naoružana plastičnim kanticama, deca kreću u noćni pohod. Jedna od njihovih majki nosi kostim Kleopatre. Kostur preskače ogradu.

Stojim na uglu i posmatram ih dok izlaze iz dvorišta. Jednog dana osvajaće ulice koje nemaju kraj.

 

Višnja Begović rođena je 1995. u Beogradu. Studije pevanja završila je u Bostonu, a master studije menadžmenta u kulturi u Njujorku. Pesme su joj objavljivane na više internet portala, u zborniku Tajni grad (PPM Enklava, 2022), kao i u zborniku Nova BHCS poezija, drugi tom (Slavitude, 2023) u prevodu na francuski jezik.

Pošalji