džepni mentor menadžment projekata

DŽEPNI MENTOR - MENADŽMENT PROJEKATA

HARVARD

Šef vam je upravo dodelio novi projekat. Kako ćete se izboriti sa mnogobrojnim zadacima koje je neophodno obaviti da bi se posao završio? Ova knjiga vam pruža ključnu podršku - tako što vam objašnjava kako da:

  • odredite resurse koji će vam biti potrebni,
  • definišete svoje ciljeve,
  • izvršite neophodne korekcije tokom izvođenja projekta.

Upoznajte svog mentora

Mary Grace Duffy osnivač je i partner firme Cambridge Hill Partners, Inc., i vanredni član nastavnog osoblja škole Harvard Extension School i škole Simmons Graduates School of Management.

O „Džepnom mentoru“

Serija „Džepni mentor“ nudi trenutna rešenja za uobičajene izazove sa kojima se menadžeri svakodnevno suočavaju na poslu. Svaka knjiga iz serije sadrži mnogo praktičnih alata, testova za samoocenjivanje i primera iz stvarnog života koji će vam pomoći da utvrdite svoje prednosti i nedostatke i poboljšate ključne veštine. Bilo da ste za svojim radnim stolom, na sastanku ili na putu, ovi džepni vodiči će vam omogućiti da brže, umešnije i efektivnije odgovorite na svakodnevne zahteve s kojima ste suočeni na poslu.

Pošalji