džejms džojs od a do ž

DŽEJMS DŽOJS OD A DO Ž

Grupa autora
Naslov originala: James Joyce A to Z : the essential refference to the life and work / A. Nicholas Fargnioli, Michael P. Gillespie
Naslov Džejms Džojs od A do Ž na pravi način rezimira ambicije i obim ovog dela. U pitanju je svojevrstan bukvar koji je napisan tako da pojašnjava aspekte Džojsovih spisa na dva nivoa. U njoj se identifikuju glavni međutekstualni uticaji, tumače aluzije na važne likove, lokacije, ideje i događaje kojih ima na pretek u njegovim delima. S druge strane, ona usmerava pažnju na vantekstualni materijal koji je oblikovao Džojsovu prozu povezujući osobe, mesta, koncepte i događaje u njegovom životu sa odgovarajućim pojavama u njegovom delu.Dakle, knjiga u enciklopedijski konciznom obliku daje osnovne informacije koje su potrebne da se razume i uživa u čitanju Džojsa i to ne samo o određenim aspektima njegovog književnog dela, već i o kulturi, istoriji, biografiji i kritici, koje čine njegov okvir.
Pošalji