dva prijatelja i 7 svetskih čuda

DVA PRIJATELJA I 7 SVETSKIH ČUDA

Robert Takarič
Pročitajte kako je Robert Takarić u dečjoj knjizi "Dva prijatelja i 7 svetskih čuda" odveo ova dva drugara do Semiramidinih visećih vrtova, Aleksandrijskog svetionika, Kolosa, Mauzoleja u Halikarnasu, piramida, Zevsovog kipa u Olimpiji, Artemidinog hrama u Efesu...
Pošalji