dva cvancika i podvala

DVA CVANCIKA I PODVALA

Milovan Glišić
Milovan Glišić je objavio dve komedije iz seoskog života: Dva cvancika i Podvala. Kao pisac koji je rođen na selu i koji je svedok tome da ljudi ne zaboravljaju na smeh i šalu ni u nevoljama, Glišić je u ove dve komedije na zanimljiv način prikazao kako seljaci zbog neznanja i neiskustva bivaju prevareni od strane zelenaša, kaišara i varalica. Motiv podvale u samom naslovu nosi Glišićeva Podvala, komedija u pet činova, a isti motiv je prikazan i u delu Dva cvancika, šali u četiri čina, rađenoj po šaljivoj priči Dva novca iz Vukove zbirke.
Pošalji