duša misli u slikama integrativna art psihoterapija

DUŠA MISLI U SLIKAMA : INTEGRATIVNA ART PSIHOTERAPIJA

Snežana Milenković
Prof. dr Snežana Milenković je psiholog i psihoterapeut, doktor medicinskih nauka, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Predaje Psihoterapiju i Psihologiju umetnosti na Odseku za psihologiju i Psihologiju stvaralaštva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kao psihoterapeut zastupa integrativni pristup sa posebnim akcentom na art terapiji koja predstavlja sintezu njenog višedecenijskog psihoterapijskog iskustva i modalitet koji je sama kreirala tokom svoje dugogodišnje psihoterapijske prakse pod nazivom „INTEGRATIVNA ART PSIHOTERAPIJA".
Angažman autorke vezan je ne samo za njenu delatnost na Fakultetu, već i u društvu, u našoj zemlji, kao i u inostranstvu.
Pošalji