duh samoporicanja prilog kritici srpske kulturne politike

DUH SAMOPORICANJA: PRILOG KRITICI SRPSKE KULTURNE POLITIKE

Milo Lompar
Luksuzno, bibliofilsko izdanje najvažnije srpske programske knjige – Duh samoporicanja. Pred Vama je šesto, završno izdanje knjige, u koju su uključene sve polemike koje je autor vodio sa protivnicima srpskog stanovišta poslednjih godina. Duh samoporicanja je knjiga bez koje ne može biti obnavljanja srpske kulturne i svake druge politike u 21. veku.

Pošalji