dug put kroz mračnu noć

DUG PUT KROZ MRAČNU NOĆ

Šiga Naoja
Dug put kroz mračnu noć Šiga Naoja je roman inspirisan piščevim životom. Ovo je roman koji postepeno praati život junaka prateći ga od mladosti do zrelog doba. Šiga Naoja se smatra jednim od najznačajnijih pisaca romana u Japanu.

Dug put kroz mracnu noc jedno je od najznacajnijih dela moderne japanske književnosti. Šiga Naoja je utemeljio nov pripovedacki postupak: jednostavan i dinamican opis stvarnosti sveta. U Japanu ga zovu bog romana. Knjiga ima Prolog i cetiri dela i prožeta je elementima iz pišcevog života. Glavni lik je Tokito Kensaku. Naoja je smišljeno nazvao svog junaka: Tokito znaci prepustiti vremenu, a Kensaku stvarati skromnošcu. Samim imenovanjem, pisac nagoveštava licnost koja teži skladnom a ne buntovnickom. Radnja se postepeno razvija, prateci sazrevanje licnosti glavnog junaka, od rane mladosti, preko traganja za životnom saputnicom, do pocetka bracnog života.

Pošalji