država između anarhije i utopije

DRŽAVA IZMEĐU ANARHIJE I UTOPIJE

Nenad Cekić
Ova studija posvećena je filozofskim i etičkim osnovama libertarijanizma, filozofsko-političke teorije zasnovane na radikalnoj odbrani slobode pojedinca u odnosu na moći i ovlašćenja države. Svoj najzaokruženiji oblik libertarijanizam je dobio u knjizi američkog filozofa Roberta Nozika Anarhija, država i utopija. Studija Nenada Cekića je knjiga o teoriji koja je izneta u Nozikovoj knjizi, ali i o neverovatno razgranatoj i žučnoj raspravi koju je ona izazvala u savremenoj anglo-američkoj političkoj filozofiji.
Pošalji