država i njena vlast

DRŽAVA I NJENA VLAST

Olivije Bo
Podelite:
Knjiga Olivijea Boa „Država i njena vlast“, objavljena u saizdavaštvu „Službenog glasnika“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavlja izuzetno vrednu studiju o problemu suverenosti, „ugaonom kamenu“ ustavnog prava i političke teorije, ali i drugim pitanjima opšte teorije prava. Olivije Bo (1958? ), francuski teoretičar prava, nije samo „reaktualizovao“ Bodenovo shvatanje pojma suverenosti nego ga je predstavio iz jednog sasvim drugog ugla. Boova studija, kako zaključuju prof.
Pošalji