država i kultura, studije savremene kulturne politike
rasprodato

DRŽAVA I KULTURA, STUDIJE SAVREMENE KULTURNE POLITIKE

Vesna Đukić

"Naučna monografija 'Država i kultura, studije savremene kulturne politike' Vesne Đukić daje sveobuhvatan pregled svih teorijskih i praktičnih aspekata savremenih kulturnih politika, počev od modela, preko instrumenata do strategija javnih praktičnih politika kojima se u praksi implementiraju savremeni principi razvoja kulture i umetnosti. Originalnost je sadržana u teorijskoj analizi strategija kulturne politike koje su proučavane do sada samo sa stanovišta menadžmenta u kulturi, i to predstavlja naučni doprinos daljem razvoju studija kulturne politike kao teorijske discipline ali i javne praktične politike u oblasti kulture" - Branimir Stojković, Univerzitet u Beogradu

Pošalji