drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja

DRUKČIJE OD BIVSTVA ILI S ONU STRANU BIVSTVOVANJA

Emanuel Levinas
Podelite:
Prepoznati u subjektivnosti jednu izuzetnost koja remeti spoj bivstvovanja, bivstvujućeg i njihove razlike: nazreti u supstancijalnosti subjekta, u čvrstom jezgru "jedinog" u meni, u mom rasparenom identitetu, zamjenu za drugog: misliti to samožrtvovanje, prije htijenja, kao nesmiljenu izloženost traumatizmu transcendencije, prema jednoj podložnosti pasivnijoj - i drukčije - od receptivnosti, strasti i konačnosti: učiniti da iz te osjetljivosti koja se ne može na sebe preuzeti, proistekne praksis i znanje koji su unutar svijeta - to su stavovi ove knjige koja imenuje onostranost bivstvovanja.
Pošalji