drugi svet

DRUGI SVET

Gorana Raičević
Ono što povezuje eseje objavljene u ovoj knjizi (bez obzira da li su posvećeni temama iz istorije ili teorije književnosti ili pripadaju domenu književne kritike) jeste osećanje duboke naklonosti prema tom drugom svetu. Želju da se on shvati mnogo ozbiljnije i u ovom našem, „realnom životu“, kao izvorište odgovora o najsuštinskijim pitanjima čovekove egzistencije – koje bi nam zasigurno otvorilo mnogo mudrije puteve u budućnost – umanjuje jedino zebnja od ideološke lupe pod kojom ona počinje da se izučava na „objektivan“, „naučan“ način.
Pošalji