drevna svetla
rasprodato

DREVNA SVETLA

ALDŽERNON BLEKVUD
DREVNA SVETLA Aldžernona Blekvuda čine 8 priča koje se bave Prirodom, kao nad-ljudskim protagonistom. Raskidajući sa dominantnim antropocentričnim stanovištem u književnosti svog vremena, Blekvud uvodi Prirodu kao aktivnog činioca u priču, a ne samo kao puki poetički ili ambijentalni element. Pored ezoteričnih oživljavanja paganskih misterija i velelepnih opisa netaknutih krajolika, Blekvud u ovim pričama nedvosmisleno iskazuje slavu ali i arhetipsko strahopoštovanje prema Prirodi, koja u svojstvu strave pokazuje i svoju brutalnost, ironičnost i pravdoljubivost; kao univerzalitet koji stoji iznad svih ljudskih zakona i kategorija.

Priče u zbirci ,,Drevna svetla" povezane su sa opsesivnom Blekvudom temom - Prirodom.
Priča ima osam. To su: ,,Drevna svetla", ,,Vuk koji trči", ,,Dolina zveri", ,,Vilinska staza", ,,Izgubljena dolina", ,,Stanarka", ,,Raskoš snega" i ,,Žrtva".
U priči ,,Drevna svetla" geodetski službenik dospeva u šumarak koji se odupire njegovim instrumentima, a iza drveća koja stalno menjaju mesta nalazi se prostor u kojem strane sveta počinju da gube značaj. U priči ,,Vuk koji trči" lovac dospeva u uvalu usred šume gde oseti da ga neko posmatra i prati celu noć, a jedan vuk počinje čudno da se ponaša.

Pošalji