draža istina o četnicima

DRAŽA - ISTINA O ČETNICIMA

Dušan Stupar
Prava istina o četnicima, rađena na osnovu autentičnih dokumenata!
Knjiga inspirisana aktuelnim događajem – rehabilitacijom Draže Mihailovića, pod naslovom “Draža – istina o četnicima”, urađena je na osnovu (po prvi put korišćenih) dokumenata o četnicima koji su se čuvali u državnim arhivama i koji govore o četnicima ponajviše uvidom u njihovu dokumentaciju. Ta dokumentacija je jasan dokaz prave prirode ravnogorskog četništva od 1941-1945.

Ovo delo nudi odgovore na mnoge dileme i pitanja koja su bila pod velom tajne duže od 70 dodina.
Pošalji