drame

DRAME

Viktor Radonjić
U opštoj poplavi sitno realističkih, građanskih i malograđanskih, fino iscizeliranih ili prostački nabacanih, savremenih drama i pozorišnih predstava, koje sve računaju na dobro pripremljenog, da ne kažem prepariranog, lenjog TV gledaoca raznih smehotvornih sitkoma ili kojekakvih filmića, u raznim oblicima ubedljive i mrtvačke, realističke dramaturgije, pojavila se knjiga sa četiri drame mladog pisca Viktora Radonjića, da nas podseti na ona vremena kad se pozorište izgovaralo sa velikim P, a drama se čitala kao vrhunska poezija i literatura.
Pošalji