dosadna knjiga

DOSADNA KNJIGA

Jasmina Mihajlović
Intimna ispovest Jasmine Mihajlović ima intrigantan naziv – Dosadna knjiga – koji čitaocu odmah zagolica maštu, stavljajući mu do znanja da u njoj može naći sve osim onoga što naslov obećava.
Podelite:

Ovo je najintimnija knjiga Jasmine Mihajlović u kojoj se intrigantno okrenula humoru, tananom hororu, zabavnoj esejistici. Naslov koji knjiga nosi predstavlja, pre svega, otklon od sveta (ljudi), s jednom blagom ironijom koju autorka ima, postavljajući pitanje: jer, ko će (još i) čitati Dosadnu knjigu? Kompoziciju knjige čine mali narativni svetovi, od jednog društveno-sociološkog paradoksa do intimno-lirskog obraćanja, u kojima ima svega, taman onoliko koliko je čoveku potrebno da oseti moć vrline i težinu svakodnevice, kako i kaže jedan poznati estetičar: Sve je savršeno u mikro i makro svetu. Samo u ovom našem – ništa ne valja.

Pošalji