dopuna vukovog rječnika

DOPUNA VUKOVOG RJEČNIKA

Laza Kostić
Teško je utvrditi zašto ovo delo nije do sada preštampano. To i nije naše da utvrđujemo. Preštampavamo ga da bi ga tako priveli nameni zbog koje je priređeno, jer je i u njemu deo tajni Laze Kostića još sasvim nedokučivih tumačima njegovog pesništva, pošto nijedan srpski pesnik nije vilenio u jeziku kao on.
Milovan Višezović
Pošalji