dopler

DOPLER

Erlend Lu
Dopler Erlanda Lua je knjiga o besmislu svega čemu teži savremeni čovek. Glavni junak Doplera napušta grad i izmeštajuči se u šumu na obodu grada kao spoljni posmatrač kroz svoja razmišljanja slika besmisao modernog društva. Lu društvene probleme ukršta sa unutrašnjim preispitivanjima pojedinca i na taj način stvara oporu i pesimističnu, ali beskrajno duhovitu priču.

Često su glavni likovi Luovih dela muškarci na ivici nervnog sloma, zabrinuti, opterećeni ljudi koji prolaze kroz određene krize, grešni antiheroji u potrazi za smislom. I dok je prethodna knjiga Naivan. Super. za temu imala mlade ljude, u Dopleru ton je još oštriji, tema surovija i proširena na probleme čitavog društva i svih generacija. Glavni lik ovog romana napušta društvo, dom i porodicu i odlazi da živi u šumi, pružajući time čitaocu samo osnovu za širu priču o usamljenosti i nezadovoljstvu, kao i otkrivanju novog smisla u dobrovoljnom izgnanstvu. Ozbiljne teme roditeljstva i krize savremenog društva dopunjuju se u ovoj knjizi slikama o unutrašnjim, ličnim preispitivanjima pojedinca pred ultimatumima koje mu nameće trka modernog doba.Oštra kritika društva i priča o besmislu svega onoga čemu treba danas da stremi prosečan čovek, obogaćena je neodoljivim prepoznatljivim humorom Erlenda Lua koji vam ne dozvoljava da ovu, na momente surovu i oporu knjigu, doživite kao mračnu i pesimističnu.Dopler je jedna od onih knjiga koje se brzo čitaju, a dugo pamte.

Pošalji