doktorati u prozi ilustrovane priče

DOKTORATI U PROZI : ILUSTROVANE PRIČE

Nikola Zdravković, Ivan Umeljić
Kaže se da je prosečan broj čitalaca jednog doktorata – samo 1,6, uključujući i autora (!).
Knjiga „Doktorati u prozi: Ilustrovane priče“ traga za odgovorom na pitanje: za koga se piše doktorat?Ako pitamo istraživača, doktorat je namenjen prevashodno mentoru, komisiji i matičnoj instituciji. Za instituciju koja dodeljuje zvanje doktora nauka, disertacija je namenjena istraživaču, kao „obred prelaza“ koji označava da je kandidat spreman za naučnu karijeru.
Javnost, opet, očekuje sveže i verodostojne naučne odgovore na mnoga pitanja od javnog značaja.
Pošalji