dok se sve ne zbude

DOK SE SVE NE ZBUDE

Ognjen Todorović
Dok se sve ne zbude je delo Ognjena Todorovića koji je za master rad dobio III Brankovu nagradu Matice srpske. Pitanje koje nosi ovu knjigu je „U šta mi život prođe?“, koje se uvek prikrada i vredba, čak i nesvesno tišti i preplavljuje sve.

 

− U šta mi život prođe?
Iako je osjećao da se u posljednjih nekoliko godina svaka misao pretače u tu rečenicu, da se njom opisuje svaki pokret, kada bi se ipak oblikovala u svijesti, on bi se začudio. Iznenađivalo ga je to što se uvijek pojavljuje nekako podmuklo, kao da ga steže i davi; da ga ona obuzima kao tuđa ruka, tuđi jezik da mu je šapuće, a da je ipak samo njegova i istinita.

Rođen u Sarajevu 9. VI 1990. godine. Osnovne i master studije završio na Katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Master rad pod naslovom Tri poetička načela poezije Novice Tadića – jurodivost, satanski realizam i molitve odbranio 2016. godine. Za master rad dobio III Brankovu nagradu Matice srpske. Naučne i beletrističke radove objavljivao u časopisima Filolog, Slovo, Oktoioh, Bokatin Dijak, Nova „Zora“, te u Književnim novinama.

Živi u Istočnom Sarajevu.
 

 

Pošalji