dodatna lektira

DODATNA LEKTIRA

Boris Akunjin
Nikolas Fandorin nastavlja svoj život u savremenoj Rusiji, a paralelno pratimo dešavanja u Ruskoj imperiji na samom kraju 18. veka, u doba Katarine Velike i posle njene smrti.
Pošalji