makart
dobrovoljna smrt u japanu
2.200 rsd
- +

DOBROVOLJNA SMRT U JAPANU

Moris Penge
Podelite:
Jupiter nija na zemlji mogao videti nista lepse od Katonovog samoubistva", izjavljuje Seneka, Ipak, koliko zbrke, koliko protivrečja, da pođemo od pojedinosti kod Plutarha, kvare ovu dobrovoljnu smrt, najslavniju u istoriji Zapada? Katonovi rođaci, prijatelji, sinovi prozreli su njegovu nameru da se ubije, te su mu, za vreme večere, ukrali mač koji je visio iznad njegovog uzglavlja. Katon ne zna da li da ga smesta traži natrag, uz opasnost da otkrije svoju nakanu, ili bi mu možda mudrije bilo da se pravi ravnodušan i zavarava ukućane kako još nije odlučio da umre.
Pošalji