dobra stara cenzura sloboda štampe u srbiji 1870 1914

DOBRA STARA CENZURA - SLOBODA ŠTAMPE U SRBIJI 1870-1914

Nenad Ž. Petrović
Sloboda štampe i cenzura nerazdvojni su činioci demokratskog kapaciteta u odnosu države i društva. U zavisnosti od razvijenosti društva, svesti o slobodi i pravima, i karaktera države, cenzura, njen obim i oblici su prirodna, uzročno-posledična pojava. Ovo je dinamičan odnos iz koga se može ustanoviti da društvo u kome ne postoji visok stepen individualne i kolektivne svesti i emancipatorskih ideja ne pokazuje potrebu niti hrabrost za slobodarskim zahtevima i nema cenzuru pa se tako stvara privid da slobode postoje.
Pošalji