dnevnik motocikliste

DNEVNIK MOTOCIKLISTE

Ernesto Če Gevara

Krajem 1951. godine Ernesto Gevara de la Serna, argentinski mladić koji će jednoga dana postati Če Gevara, ali je u tom trenutku još uvek samo student medicine, zajedno s prijateljem, biohemičarom Albertom Granadom, hrabro će se, na poluraspadnutom motoru od milošte zvanom "Moćnica", upustiti u nezamislivu avanturu: obilazak Latinske Amerike. Mladalački pustolovno i nepromišljeno, oni polaze na put da otkriju dušu susednih zemalja za koje već slute da u njima kuca isto i jedinstveno srce Latinske Amerike. U tom ih nastojanju neće pokolebati čak ni gubitak "Moćnice" za koju se ovakav poduhvat pokazao kao preveliki napor.

Iz beležaka koje je usput vodio upoznajemo jednog drugog Čea, mladog i željnog da upozna svet, i pratimo kako se u njemu budi društvena svest i kako se, posmatrajući kontinent u svoj njegovoj surovoj lepoti, i sve nepravde i patnje ljudi koji na njemu žive, formiraju osnovne crte ličnosti budućeg slavnog revolucionara; kako se mladi pustolov postepeno pretvara u čoveka rešenog da promeni svet.

Pošalji