dnevnik čitaoca

DNEVNIK ČITAOCA

Milan R. Simić
Podelite:
Mislim da se kritičarsko polazište ovih ukoričenih tekstova da lako odrediti: lepo pisati o lepom. I naravno, spreman sam za veliko stvaralačko zadovoljstvo ako ovi dnevnički zapisi (p)ostanu književni eseji posebnog tipa zato što sam pisao samo o piscima koji su mi prisni, bliski, zalazeći i dalje i dublje sve se pomalo pretvarajući u pisca o čijem stvaralaštvu pišem.
Milan R. Simić
Pošalji