dnevnik 1937

DNEVNIK: 1937

Jovan Dučić
Dnevnik jednog od najvećih srpskih pisaca moderne, Jovana Dučića, dokumentuje događaje koji su se odigrali tokom 1937. godine, kada je pisac kao srpski diplomata boravio u Rimu.

U diplomatskoj karijeri dugoj preko trideset godina, Jovan Dučić je boravio u Rimu tri puta. Iz poslednje godine svog službovanja u Rimu, Dučić je ostavio interesantno, njegovom, rukom pisano svedočanstvo o tim rimskim danima, u vidu Dnevnika na kome je ispisano na italijanskom jeziku Memoriale di gabineto per l’ano 1937 koji se čuva u Dučićevoj zaostavštini u Narodnoj biblioteci u Trebinju, koji je sada pred čitaocima.

Pošalji