distributivne i industrijske mreže
2.762 rsd2.970 rsd
Ušteda 208 rsd (7%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE

Rajaković NikolaTasić Dragan
Podelite:
U knjizi "Distributivne i industrijske mreže" , autori: Rajaković Nikola, Tasić Dragan, sadržana je problematika distribuirane proizvidnje električne nergije unutar distributivnih mreža, ali i ostali aktuelni problemi planiranja i eksploatacije distributivnih i industrijskih mreža. "Distributivne i industrijske mreže" pokrivaju materiju koja se izučava planom i programom istoimenog predmeta na elektrotehničkim fakultetima, a svojim sadržajem obuhvata: opšta razmatranja o distributivnim sistemima, karakteristike potrošnje električne energije,princip rešenja mreža naponskih nivoa, prognoza potrošnje električne energije i snage, padovi napona i gubici snage u vodovima mreže, proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim mrežama, rekonfiguracija distributivnih mreža, gubici električne energije, kratki spojevi, pouzdanost i sigurnost mreže, tehničko ekonomski aspekti elektroenergetskih mreža, termički aspekti opterećivanja elemenata mreže, kvalitet električne energije, kompenzacija reaktivne snage, regulacija napona u distributivnim mrežama, relejna zaštita i lokalna automatika, distribuirana proizvodnja električne energije.
Pošalji