diskursi popularne kutlure

DISKURSI POPULARNE KUTLURE

Dubravka Đurić
Knjiga Diskursi popularne kulture predstavlja koncizan uvod u studije popularne kulture, a ujedno je i uvod u studije kulture. U knjizi ćetenaći definicije opštih pojmova: kultura, popularno, narativ, jezik, diskurs, ideologija, itd. Autorka prati uvođenje diskusra o popularnoj kulturi od kraja 19. veka pa do savremenih teorija, od kojih svakako centralnu ulogu ima  Centar za savremene studije kulture u Birmingenu. 
Pošalji