disko pesticidi

DISKO PESTICIDI

Zoran Panović
Zbirka novinarskih članaka Disko pesticidi Zorana Panovića, bavi se popularnom kulturom. Panović u svojim novinskim prikazima dotiče i sociološke teme , ali se bavi i medijima, kao nezaobilaznim političkim aspektom. Disko pesticide na više nivoa daju presek društva u kome živimo.

Knjiga predstavlja skup novinskih članaka, koji predstavljaju fenomenologiju vremena i veka u kojem živimo, pisanu popularnim novinarskim stilom, sa povremenim „skretanjima” u sociologiju, teoriju medija, teoriju politike, istoriju političkih ideja i istoriju popularne kulture..

Pošalji