diplomatski izveštaji 1936 1941
rasprodato

DIPLOMATSKI IZVEŠTAJI 1936-1941

Miloš Crnjanski
Podelite:

Kao dopisnik Centralnog presbiroa Miloš Crnjanski je bio deo kraljevskih diplomatskih ambasada u Nemačkoj i Italiji 1936–1941. Diplomatski izveštaji Miloša Crnjanskog predstavljaju do sada neobjavljene depeše koje je na gotovo svakodnevnom nivou slao u Beograd.
Crnjanski je svakodnevno čitao nacističku i fašističku štampu i izveštavao sa važnih političkih događaja u ovim državama. Pažljiv i pronicljiv posmatrač, autor Seoba je često u svojim izveštajima pisao i više nego što se od njega tražilo. Vodeći politički krugovi u Kraljevini Jugoslaviji nisu ga uvek razumeli.
Uočavao je negativno p

Pošalji