dijaspora u etru

DIJASPORA U ETRU

Boban Kovačević
Knjiga dr Bobana Kovačevića, "Dijaspora u etru" predstavlja sintezu opsežnog istraživačkog poduhvata o ulozi Satelitskog programa javnog medijskog servisa Srbije, kao specifičnog i specijalizovanog programa namenjenog srpskoj dijaspori, koja je iz godine u godinu sve brojnija i izražava potrebu konzumiranja pravovremenih, proverenih i relevantnih informacija iz matične države, pa se takav Servis i nameće kao značajan most u povezivanju i održavanju svestranih odnosa i veza matice i njenih ljudi rasejanih širom sveta, u medijskom i komunikološkom aspektu, ne zanemarujući i socijalno-ekonomsku dimenziju tih odnosa, na obostrano zadovoljstvo.Polazna premisaautora je da masovni mediji, koji pripremaju i emituju sadržaje namenjenih srpskom rasejanju, pomažu ljudima "tamo daleko" da ostvare sociološku i kulturološku vezu s matičnom državom.
Pošalji