dijalog o ljubavi

DIJALOG O LJUBAVI

Plutarh
„Stavovi o ljubavi su kod Aristotela iznošeni sporadično i raštrkano, uzgred su pominjani u diskusijama o mogućim rešenjima nekih drugih problema. To naravno ne znači da je Aristotel potcenjivao taj problem: zna se da je napisao traktat o ljubavi (danas izgubljen) u kome se, kako se pretpostavlja, detaljnije posvetio pomenutoj tematici. Njegovi su se učenici (Teofrast, Ariston sa Keja, Hijeronim sa Rodosa i Heraklit Pontski) nastavili da bave problemom ljubavi; njihovi su stavovi, na svu sreću, gotovo u celosti dospeli do nas putem jednog dela, iako su originalni traktati izgubljeni. Delo iz koga saznajemo o stavovima Aristotelovih učenika jeste Plutarhov Dijalog o ljubavi (gr.
Pošalji