dijakova smrt

DIJAKOVA SMRT

Dragi Mihajlovski
Podelite:
U romanu Dijakova smrt Dragi Mihajlovski čitaoca uvodi u vreme ranog prodora Osmanlija na Balkan, apokaliptično doba između maričke i kosovske bitke. Okosnicu romana čini tursko osvajanje Bitolja krajem XIV veka. Odlučujući se za pojedinca u vrtlogu istorije, Mihajlovski istoričnost romana gradi više kao interes za sadašnjicu nego u romantičnom ili istoriografskom interesu za prošlost i načine njene evokacije. Stoga je ovaj roman svojevrsna rasprava o dilemama pred pitanjima rata, identiteta, odnosa hrišćanstva i islama, prethrišćanskim slojevima nasleđa itd.
U vreme kada je roman pisan i objavljen - doba albansko-makedonskih sukoba 2001.
Pošalji