devet snova džingis kana

DEVET SNOVA DŽINGIS-KANA

Galzan činag
Devet je za nomade sveti broj. U ovom izvanrednom istorijsko-psihološkom romanu arhaične jezičke snage Galzan Činag pripoveda o životu Džingis-kana: u devet fantazija i snova umirući vladar sveta seća se svojih uspeha i poraza, svojih nadanja i strahova. Džingis-kan je odavno postao mit, a u Mongoliji “Kana sličnog okeanu” i danas veličaju kao boga. U ovom romanu vanrednog stila Galzan Činag priča o tome kako Džingis-kan, koga njegove sluge nose u poslednju bitku, tone u grozničave snove o ratu, izdaji i ubistvu – slike umočene u tamnocrvenu boju. Pogled mu je okrenut unutra, jer “i hiljadugodišnji hrast jednoga dana mora da prekine beskrajno i besmisleno bujanje u neizvesnost”. Bude se uspomene na detinjstvo, na verne životne saputnike i doživljenu ljubav: na kraju života, progonjen halucinacijama, spreman na ispovedanje, ali ne i na sentimentalnost, vladar sveta neumoljiv je prema sebi samom. Danas veoma prisutna tematska forma istorijskog romana u ovom delu dobija „opravdanje“ svoje popularnosti, pre svega velikom književnom veštinom samog autora.
Pošalji