devet grama duše

DEVET GRAMA DUŠE

Tatjana Vrećo
Roman DEVET GRAMA DUŠE Tatjane Vrećo, ljubavnu priču glavnih junaka smešta u vreme posle Drugog svetskog rata. Glavnu junaci spajaju dva udaljena grada, dve kulture: Beograd i Foču. Mogu li sačuvati svoju ljubav i svoju dušu u jednom burnom istoriskom trenutku?

Dva geografski udaljena, a suštinski bliska grada Beograd i Foča; dva glavna književna junaka, Branisalava Seka Radović i Aleksa Sokolović; dvije narativne perspektive iskazane kroz svijest dvoje glavnih aktera; jedna iznenadna a sudbinski velika ljubav čiji su sudionici upravo povlašćeni pripovjedači i glavni junaci; kao i jedno burno, politički i ideološki traumatično i neizvjesno istorijsko vrijeme, koje obuhvata godine odmah po okončanju Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, predstavljaju kompozicioni okvir u kojem je smještena dinamična radnja najnovijeg romanesknog rukopisa Tatjane Vrećo pod simboličkim naslovom Devet grama duše.

Pošalji