devet boja banata

DEVET BOJA BANATA

grupa autora
Devet boja Banata je antologija poezije pesnika koji su na neki način vezani za Banat. Ovde se Banat uzima ko zajednički imenitelj za inspiraciju i specivičan poetski mentalitet. Devet boja Banata sadrži pesme Todora Manojlovića, Žarka Vasiljevića, Miloša Crnjanskog, Dušana Vasiljeva, Bogdana Čiplića, Vaska Pope, Miroslava Antića, Vujice Rešina Tucića, Vojislava Despotova.
Podelite:

Banat nije zadata književna tema, niti se u dvadesetom veku sabornom i difuznom, mare zadaće koje se dopadaju svima. Ovde je reč o zavereničkoj pripadnosti, o utišanom obliku nepoznate rasvete, o šifri prepoznavanja, o aksanima i otvorenim vokalima koji se, zacelo, na prostranom atlasu banatskom mogu naći posvuda, a na rubovima osobito.Stoga je, može biti imao pravo Miloš Crnjanski kada je izgovorio kako je "pesma Banaćana, široka kao ravnica, lagana kao ugojena stoka što hrani kao žito" i koja se "orila cele jeseni, uveče, iz jedne habzburške venerične bolnice".

Pošalji