dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj radna sveska

DETE U TEBI MORA DA PRONAĐE SVOJ ZAVIČAJ - RADNA SVESKA

Štefani Štal
Štefani Štal je svojim bestselerom Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj pomogla stotinama hiljada ljudi da otkriju značaj rada sa unutrašnjim detetom. Ova radna sveska sada donosi sveobuhvatan program za snažno ja. Ako ste spremni da preuzmete odgovornost za sebe, ova knjiga može vas odvesti ogroman korak dalje i pomoći vam da eliminišete svoje probleme.

Štefani Štal je svojim bestselerom Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj pomogla stotinama hiljada ljudi da otkriju značaj rada sa unutrašnjim detetom. Ova radna sveska sada donosi sveobuhvatan program za snažno ja.

Korak 1: Upoznajte svoje dete senke – deo vaše ličnosti koji predstavlja negativna iskustva i traume iz detinjstva.
Korak 2: Ojačajte svoje odraslo ja – racionalni deo koji je neophodan za rešavanje problema.
Korak 3: Otkrijte svoje sunčano dete – zdrav, snažan i srec´an deo ličnosti.

Uz brojne nove vežbe i šest zasebnih šablona za individualni rad sa detetom sunca i senke, radna sveska se može čitati i popunjavati nezavisno od knjige. Poput samostalne psihoterapije, vrlo je pogodna za mnoge blaže i umerene psihičke probleme, kako biste se oslobodili briga, strahova i potreba. Ako ste spremni da preuzmete odgovornost za sebe, ova knjiga može vas odvesti ogroman korak dalje i pomoc´i vam da eliminišete svoje probleme.

Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj, Štefani Štal

06.09.2021.

Međunarodni bestseler prodat u milionima primeraka. Štefani Štal je izazvala potpuni preokret u psihologiji svojom knjigom “Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj”, a sada je tu i radna sveska koja će vas detaljno provesti kroz ceo proces rada sa detetom u vama. Detaljnije

Pošalji