dete i voda priča o filozofiji stare kine

DETE I VODA : PRIČA O FILOZOFIJI STARE KINE

Radosav Pušić
Čijim to očima gledamo svet? Čijim mislima pletemo priče? Odakle suze na našim licima? Šta nas to uvlači u ponore tajne? Čemu se smejemo? Šta preziremo? Koga molimo za pomoć? Ko je učinio da se odmaknemo od beskraja iz kojega smo došli? Šta čitamo? Šta razumemo? Šta osećamo?
Pošalji