dete božije

DETE BOŽIJE

Kormak Makarti
"Dete božije" je knjiga Kormaka Makartija koja obiluje surovošću i jezom. "Dete božije" je priča o mladiću koji usled neprihvaćenosti ne može da ostvari dublji odnos sa ljudima, pa svoju nesnađenost manifestuje svirepim ubistvima. Makarti svojom surovom realističnošću postiže mračnu atmosferu koja je prisutna tokom celog romana.

U planinskom krajoliku istočnog Tenesija odvija se život Lestera Balarda, prognanika koji ostaje bez kuće i imanja, društvenog izopštenika koji luta šumama okruga Sevier dok njegovo devijantno ponašanje postepeno poprima razmere krajnjeg moralnog posrnuća.

Ali Balard je samo „dete božije, možda u mnogome slično vama”. Ovim rečima na samom početku svog trećeg romana Makarti nam sugeriše drugačiji pristup u tumačenju katastrofalnog pokušaja života izvan socijalnog poretka.

Balardova nemogućnost da ostvari dublji odnos sa ljudima nalazi svoj krajnji izraz u nezamislivim zločinima. Ali uprkos tome što je lišen bilo kakve humanosti, Balard je i dalje dete Boga.

Kao i u svim svojim romanima, Makarti i ovde surovo realistično opisuje ljudsku okrutnost. Međutim, iako autor svojim prepoznatljivim stilom stvara ubedljivu, mračnu atmosferu, „Dete božije“ nas neumoljivo tera da preispitamo ono što verujemo da znamo o odnosu pojedinca i zajednice.

Pošalji