demokratija u eri globalizacije i medijatizacije

DEMOKRATIJA U ERI GLOBALIZACIJE I MEDIJATIZACIJE

Grupa Autora
U zborniku se raspravlja o izazovima koji se u naše vreme postavljaju pred razvoj, ali i samo funkcionisanje demokratskih poredaka. U prvom delu knjige autori analiziraju pojam demokratije, uključujući njene preduslove, modele i vrste, a u drugom delu istražuju probleme koje pred prestavnički sistem vlasti postavljaju napredovanje procesa globalizacije i jačanje uloge medija u političkom i ukupnom društvenom životu.
Pošalji