delovi uma

DELOVI UMA

Majkl Korbalis
Podelite:
Naslov originala: Pieces of Mind / Michael Corballis
Uspon i prestiž savremene neuronauke (engl. neuroscience, nem. Neurowissenschaft) - interdi-sciplinarne oblasti koja se u istraživanju funkcionisanja ljudskog mozga, ponašanja i nervnog sistema služi poglavito znanjima iz biologije, psihologije i medicine - mnoge navodi na zaključak da danas živimo u doba promene paradigme. Uistinu, ona nudi odgovore na sve veći broj tradicionalno filozofskih, socioloških, lingvističkih i psihoanalitičkih pitanja, a koje etablirane humanističke studije na Zapadu ne mogu više ignorisati.Kratkim i popularno pisanim člancima o vizuelnoj percepciji i imaginaciji, razvoju jezika, pažnji, pamćenju, empatiji itd, neuropsiholog Majkl Korbalis široj publici otvara vrata "savremene nauke o umu“.
Pošalji