dela ljubavi

DELA LJUBAVI

Seren Kjerkegor
Dela ljubavi su jedan od najvažnijih Kirkegorovih kasnih radova u kojima se on bavi najvažnijim aspektom ljudskog postojanja, a to je ljubav. Ona je suština svakog bića koja čoveka spasava od smrti. Seren Kirkegor u svom filozofskom delu pre svega piše o ljubavi prema Bogu i bližnjima, koja jedina daje smisao našim životima.

Jedan od najvažnijih i poslednjih Kirkegorovih radova, prvi put na srpskom jeziku, predstavlja duboko ispitivanje ljudskog srca u kojem „otac egzistencijalizma“ uvodi čitaoca u najskrovitije tajne ljubavi. Ona je za njega središnji aspekt čovekovog postojanja i kao takva ga spasava iz izolacije i povezuje sa drugima.
U Delima ljubavi Kirkegora je vodila sokratska svest o čitaocu, u želji da pobudi njegovo razumevanje, ali i da ga podstakne na akciju. Filozofski rad, napisan da bi bio čitan takoreći naglas, može biti izuzetan početak za proučavanje Kirkegorovih spisa i dočaranje specifičnog ideala ljubavi. Reč je o ljubaviprema Bogu i ljubavi prema bližnjima, i otuda se autor usredsređuje na pitanja odnosa između nas i drugih.

Seren Kjerkegor, DELA LJUBAVI

06.04.2020.

U svojoj knjizi Dela ljubavi, koja predstavlja suštinu njegovog celokupnog pogleda na svet, Seren Kjerkegor, veliki danski filozof i teolog, bavi se izučavanjem ljubavi u hrišćanstvu. On govori o ljubavi prema bližnjima, znanima i neznanima, pozivajući se na jedno od najvažnijih hrišćanskih zapovesti – ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Detaljnije

Pošalji