darovito dete brižno, hrabro i kreativno roditeljstvo

DAROVITO DETE : BRIŽNO, HRABRO I KREATIVNO RODITELJSTVO

Džejms T. Veb
Šta je tačno darovitost, kako je prepoznati, kako se meri i da li postoji bolji termin od “darovito dete”? Da li je darovitost nasledna osobina? Kako biti uspešan roditelj darovitom detetu? Koje su karakteristike a koji potencijalni problemi darovite dece? Kada i kako škole identifikuju darovito dete, a kada, kako i zašto da roditelji potraže profesionalnu pomoć? Koji su problemi darovite dece u komunikaciji sa vršnjacima i kako ih prevazići? Šta roditelji treba da zahtevaju od škole? Koje su opcije u školskom programu za darovito dete?

Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi ova obimna i sveobuhvatna knjiga namenjena pre svega roditeljima, ali i nastavnicima, pedagozima, psiholozima, vaspitačima i stručnim saradnicima u vrtićima i školama. Biti roditelj darovitom detetu je iskustvo često ispunjeno radošću i smehom, ali i nesigurnošću i zbunjenošću ali i aktivnim zauzimanjem roditelja u vaspitanju ovih malih, često veoma napornih genijalaca! Npr. roditelji brinu pitajući se, da li su darovita deca sklonija depresiji, nezadovoljstvu i očajanju a sve zbog svog idealizma i perfekcionizma, da li da sputavaju njihovu preteranu radoznalost, kako da im objasne tradicije, običaje i socijalne norme kojima se darovita deca često opiru… Roditelji brinu i o tome kako se darovito dete odnosi prema drugoj deci, kako sklapa prijateljstva, kako gradi odnose ili se takmiči sa braćom i sestrama koji su nejednakih sposobnosti…Mnogo je izazova i pred roditeljima i pred obrazovnim sistemom – fenomen darovitosti zahteva prepoznavanje, razumevanje, prihvatanje, negovanje, podsticanje, razvijanje, usavršavanje. Biti jedinstven i različit, a ipak želeti da pripadaš grupi vršnjaka i društvu može biti težak zadatak. Roditeljstvo darovitom detetu je usamljeno iskustvo a ova knjiga će brojnim savetima i objašnjenjima pomoći roditeljima da bolje shvate i podrže svoje darovito dete na sve načine – akademski, socijalno i emotivno.• Kako izbeći igre moći sa darovitom decom?• Koliko rano možete uraditi IQ testiranje?• Kako disciplinovati i kažnjavati darovitu decu?• Da li je dete darovito ili “samo” pametno?
Pošalji