darovi milosrdnog anđela

DAROVI MILOSRDNOG ANĐELA

Mirjana Anđelković Lukić
Knjiga je nastala kao krajputaš ljudima koji su hteli da egzaktno utvrde stepen ubijanja i kontaminacije naše zemlje i prirode u kojoj živimo. Obilazili su mesta na kojima je završavala radioaktivna municija, merili zračenje i utvrđivali koliko nam je tona osiromašenog uranijuma dospelo sa visina, iz aviona, a od Amerikanaca. Među tim ljudima bili su i njen suprug, pukovnik Vojske Mirko Lukić, pukovnik Dragan Vasiljević i civilno lice u VJ Miloš Vujačić. Svi su umrli od raka, ili „čudnih“ bolesti. Jasno je da su sve te bolesti posledice njihovog rada, odnosno posledice ozračivanja, ili unošenja radioaktivnih čestica u organizam.
Pošalji