dan kada je miz lili postala ono što je uvek bila i drugi preobražaji sa one strane granice

DAN KADA JE MIZ LILI POSTALA ONO ŠTO JE UVEK BILA I DRUGI PREOBRAŽAJI SA ONE STRANE GRANICE

Jelena Rosić
Podelite:
Sugestivno, prinicljivo i duhovito pripovedanje o iskustvu nove emigracije.
Priče Jelene Rosić na izuzetan način oslikavaju i dramu odlaska i dramu navikavanja na novi svet i život u njemu.
Junaci ovih priča su emigranti koji su devedesetih godina, pred naletima ratova i drugog istorijskog nasilja, otišli u Sjedinjene Države, da tu započnu novi život bez istorije, ali vrlo brzo shvataju da su se našli u međuprostoru između sveta koji su napustili i sveta u koji su došli.
Pošalji