daleki, daleki susret

DALEKI, DALEKI SUSRET

Vasa Pavković
"Daleki, daleki susret" Vase Pavkovića, zbirka su novih priči u tranzicionim vremenima i o opstanku mnogih heorina i anti-heroja.

Nove priče Vase Pavkovića bave se i tranzicionim vremenima u kojima primitivizam, kriminal, pseudopolitika i surova borba za opstanak zagorčavaju pozne sezone u životu mnogih heroina i (anti)heroja Pavkovićevih priča.
Prošlost dugo traje, rekao je jedan pesnik, ali ne samo to: budućnost je nepredvidljiva, a trajaće znatno, znatno kraće.

Pošalji