da li smo sišli s uma ili dokaži da si srbin

DA LI SMO SIŠLI S UMA ILI DOKAŽI DA SI SRBIN

Dušan Kecmanović
Podelite:

Nekadašnji poznati sarajevski profesor političke psihologije dr Dušan Kecmanović (Beograd, 1942), sada privatni psihijatar u Australiji, objavio je obimnu studiju o etnonacionalizmu kod nas i u nama, ali i o njegovom porastu u svetu na pragu 21. veka. Predviđanja da će se nacionalizam i njegov zloćudni oblik, etnonacionalizam, izgubiti sa dolaskom modernih vremena i savremene tehnologije nisu se ostvarila i on je od druge polovine 20. veka sve do danas najupadljivija pojava na svetskoj socijalnoj i političkoj sceni.

Pošalji