čuvari zlatnog trougla uticaj medija na poslehladnoratovsku spoljnu politiku sad

ČUVARI ZLATNOG TROUGLA : UTICAJ MEDIJA NA POSLEHLADNORATOVSKU SPOLJNU POLITIKU SAD

Dušan Vojnović
Podelite:
Često se mogu čuti stručna, ali i krajnje uopštena mišljenja da u poslehladnoratovskom svetu mediji postaju jedan od ključnih činilaca spoljnopolitičkog odlučivanja u Sjedinjenim Američkim Državama.U vremenu kada na televizijskim ekranima, internet portalima, novinskim stranicama i radio talasima sve snažnije provejava miris novog Hladnog rata, ova knjiga želi da osvetli stvarno mesto medija u spoljnopolitičkom procesu u SAD i doprinese boljem razumevanju njihovog odnosa sa američkom administracijom.
Pošalji